Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWiA-2375/24/04/02/2024

"Modernizacja i unowocześnienie aparatu INFINIX VF-i (INFX -8000V/G3) wraz z przeniesieniem do nowej siedziby Kliniki Kardiologii PIMMSWiA "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania