Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-204/24

"Budowa windy w południowej klatce schodowej bud. A-3 wraz z niezbędnym dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-204/24."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 127,2 2024.04.30 56

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,7 2024.05.14 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 287,5 2024.04.30 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.04.30 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,5 2024.04.30 37
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2024.04.30 36
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2024.04.30 35
Wzor umowy na roboty budowlane docx 93,8 2024.04.30 43
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,9 2024.04.30 37
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,5 2024.04.30 37
wzór owiadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.04.30 37
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2024.04.30 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,5 2024.05.08 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 1294,8 2024.05.16 16

Pobierz wszystkie dokumenty