Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.16.2024.MT

"Dozorowanie i ochrona obiektów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 134,7 2024.04.29 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 72,2 2024.04.29 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1 docx 47,5 2024.04.29 46
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2 docx 47,8 2024.04.29 34
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 3 docx 53,6 2024.04.29 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2024.04.29 25
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,2 2024.04.29 23
Projekt umowy docx 77,7 2024.04.29 30
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI WIŚ - zał. do OPZ na zad. nr 3 docx 44,0 2024.04.29 24
Wykaz usług doc 24,1 2024.04.29 27
Wzór formularza oferty doc 59,5 2024.04.29 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,8 2024.05.09 16
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 40,9 2024.05.09 21

Pobierz wszystkie dokumenty