Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-40/24

""Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240,4 2024.04.26 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Wyjaśnienia swz pdf 186,5 2024.05.27 30
informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 101,9 2024.06.04 23
informacja z otwarcia ofert. pdf 250,4 2024.06.04 23
SWZ cz II pdf 490,7 2024.04.26 53
Unieważnienie pdf 213,9 2024.06.12 9
Wyjaśnienia swz oraz zmiana pdf 556,3 2024.05.24 36
Zał._11 umowa powierzenia danych osobowych pdf 226,7 2024.04.26 53
Zał_10_do SWZ - wykaz usług wykonanych doc 47,0 2024.04.26 58
Zał_1_do SWZ - formularz oferty docx 64,7 2024.04.26 53
Zał_2_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia pdf 136,4 2024.04.26 61
Zał_3_do SWZ - formularz cenowy xlsx 37,7 2024.04.26 57
Zał_4_do SWZ - JEDZ xml 133,9 2024.04.26 59
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 46,2 2024.04.26 55
Zał_6_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,6 2024.04.26 56
Zał_7 do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,5 2024.04.26 53
Zał_8_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,8 2024.04.26 55
Zał_nr 9_do SWZ - PPU pdf 281,6 2024.04.26 55
ZMIANA_Zał_nr 9_do SWZ - PPU pdf 282,0 2024.05.24 34

Pobierz wszystkie dokumenty