Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-192/24

"Remont toalet w pawilonie D-11 AGH w Krakowie. DE-dzp.272-192/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,7 2024.04.25 63

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35,7 2024.05.13 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 277,5 2024.04.25 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.04.25 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2024.04.25 47
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2024.04.25 47
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2024.04.25 47
Wzór formularza oferty doc 54,5 2024.04.25 52
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.04.25 44
wzór owiadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.04.25 45
Wzór umowy na roboty budowlane doc 278,5 2024.04.25 49
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2024.04.25 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 177,0 2024.05.20 19
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 190,5 2024.05.14 36

Pobierz wszystkie dokumenty