Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-39/24

""Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 247,6 2024.04.25 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 249,7 2024.05.22 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Wyjaśnienia swz oraz zmiana pdf 460,2 2024.05.22 34
informacja o przezrznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 103,9 2024.05.31 28
informacja z otwarcia ofert pdf 239,1 2024.05.31 28
SWZ pdf 494,0 2024.04.25 65
SWZ_ZMIANA_1 pdf 493,0 2024.05.22 35
Unieważnienie dla pakietów p. 6,11,12,13,18 pdf 181,2 2024.06.03 25
Unieważnienie w zakresie pakietu nr 10 pdf 180,5 2024.06.18 2
Wyjaśnienia swz pdf 190,2 2024.05.14 39
Zał. 10_do SWZ - wykaz usług wykonanych doc 47,0 2024.04.25 61
Zał. 1_do SWZ -formularz oferty docx 65,1 2024.04.25 57
Zał. nr 4 do- SWZ_ JEDZ xml 118,6 2024.04.25 56
zał. nr 9_do SWZ_PPU_(cześć 1 - pakiet 1) pdf 244,2 2024.04.25 56
zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiet 2) pdf 266,2 2024.04.25 56
zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiet 3) pdf 261,3 2024.04.25 55
zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiet 4) pdf 261,9 2024.04.25 55
zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiety 5-20) pdf 281,4 2024.04.25 56
Zał.2a_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (Cześć I - pakiet 1) pdf 134,9 2024.04.25 58
Zał.2b_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (Cześć I - pakiet 2) pdf 136,6 2024.04.25 55
Zał.2c_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (Cześć I - pakiet 3) pdf 134,5 2024.04.25 55
Zał.2d_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (Cześć I - pakiet 4) pdf 131,8 2024.04.25 57
Zał.2e_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (Cześć I - pakiety 5-20) pdf 137,9 2024.04.25 57
Zał.3_do SWZ _formularz cenowy (od 1 do 20) xlsx 60,6 2024.04.25 61
Zał._11 umowa powierzenia danych osobowych pdf 226,7 2024.04.25 54
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 46,3 2024.04.25 54
Zał_6_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,6 2024.04.25 57
Zał_7 do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,3 2024.04.25 56
Zał_8_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,5 2024.04.25 56
Zmiana _zał. nr 9_do SWZ_PPU_(cześć 1 - pakiet 1) pdf 244,7 2024.05.22 32
Zmiana_Zał. 1_do SWZ -formularz oferty docx 66,3 2024.05.22 32
Zmiana_zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiet 2) — kopia (2) pdf 267,2 2024.05.22 32
Zmiana_zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiet 3) pdf 261,8 2024.05.22 32
Zmiana_zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiet 4) pdf 262,6 2024.05.22 32
Zmiana_zał. nr 9_do SWZ_PPU_(część 1 - pakiety 5-20) pdf 281,9 2024.05.22 33
Zmiana_Zał.2c_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (Cześć I - pakiet 3) pdf 134,8 2024.05.22 32

Pobierz wszystkie dokumenty