Szczegóły ogłoszenia

MGZGK.1711.6.2024

"Zakup i posadzenie drzew i krzewów na terenie działki o nr ew. 84/12 obr. Jadwisin, gm. Serock, które stanowić będą pas zieleni izolacyjnej wokół boiska piłkarskiego w Jadwisinie. "

MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU

                     

Brak dokumentów do pobrania