Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-26/24

"Świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów poddawanych radioterapii, protonoterapii i chemioterapii oraz dla osób oddelegowanych przez NIO-PIB Oddział w Krakowie"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania