Szczegóły ogłoszenia

41/2024

"Usługi przeglądów sprzętu medycznego, obsługi serwisowej analizatorów krytycznych oraz wzorcowanie pirometrów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 103,3 2024.04.19 49

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 105,1 2024.05.13 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,7 2024.04.19 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,1 2024.04.19 46
Formularz cenowy xlsx 26,9 2024.04.19 51
Formularz cenowy AKTUALNY xlsx 26,9 2024.05.13 15
Formularz oferty xlsx 57,7 2024.04.19 49
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,6 2024.04.19 45
Oświadczenie - zał nr 4 do umowy doc 110,0 2024.04.19 46
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,3 2024.04.19 46
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,5 2024.04.19 46
Projekt umowy - zadania 2-20 docx 546,0 2024.04.19 49
Projekt umowy - zadania 2-20 AKTUALNY docx 546,4 2024.05.13 12
Projekt umowy - zadanie 1 docx 545,2 2024.04.19 45
Projekt umowy - zadanie 1 AKTUALNY docx 545,4 2024.05.13 13
Umowa powierzenia docx 38,7 2024.04.19 46
Wykaz dostaw lub usług doc 26,5 2024.04.19 47
Wykaz osób doc 24,6 2024.04.19 47
Zakres czynności serwisowych - zadanie 1 docx 22,9 2024.04.19 48
Zakres przeglądów - wszystkie zadania AKTUALNY docx 35,6 2024.05.13 12
Zakres przeglądów -wszystkie zadania docx 35,4 2024.04.19 45
Zasady środowiskowe i jakości - zał nr 3 do umowy doc 119,0 2024.04.19 46
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,2 2024.04.19 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2024.05.13 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 28,6 2024.05.13 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,7 2024.05.22 3
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,0 2024.05.22 3

Pobierz wszystkie dokumenty