Szczegóły ogłoszenia

KA-2/023/2024

"Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych na Politechnice Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,0 2024.04.03 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi (TP bez negocjacji) doc 61,5 2024.04.03 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty docx 27,6 2024.04.03 30
Formularz kalkulacji ceny oferty xlsx 13,0 2024.04.03 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,3 2024.04.03 23
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.04.03 20
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,5 2024.04.03 20
Projekt umowy docx 75,6 2024.04.03 30
Wykaz osób doc 34,5 2024.04.03 22
Wykaz usług doc 20,3 2024.04.03 22
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,5 2024.04.03 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2024.04.12 12
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2024.04.12 18

Pobierz wszystkie dokumenty