Szczegóły ogłoszenia

36/2024

"Przeglądy maszyn i urządzeń pralniczych wraz z wymianą filcu magla gazowego GIRBAU PC-120/30 w Pralni Szpitala"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 27,8 2024.04.03 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 69,2 2024.04.03 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,3 2024.04.03 19
Formularz cenowy xlsx 14,1 2024.04.03 19
Formularz oferty xlsx 54,8 2024.04.03 18
Oświadczenie docx 517,6 2024.04.03 17
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,3 2024.04.03 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,0 2024.04.03 17
Projekt umowy docx 544,6 2024.04.03 18
Protokół odbioru doc 39,0 2024.04.03 17
Wykaz czynności serwisowych oraz usług dodatkowych doc 73,0 2024.04.03 17
Wykaz dostaw lub usług doc 21,6 2024.04.03 18
Zasady środowiskowe i jakości doc 119,0 2024.04.03 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2024.04.03 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,1 2024.04.12 7

Pobierz wszystkie dokumenty