Szczegóły ogłoszenia

FER.271.9.2024

"Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu krótkoterminowego w 2024 r."

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 64,9 2024.04.02 19

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana1 pdf 33,7 2024.04.09 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 57,1 2024.04.02 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,5 2024.04.02 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2024.04.02 19
zał.10-powołanie skarbnika pdf 196,0 2024.04.02 19
zał.11-sprawozdania za 2021 r zip 608,7 2024.04.02 19
zał.12-sprawozdania za 2022 r zip 621,6 2024.04.02 19
zał.13-sprawozdania za 2023 r zip 628,4 2024.04.02 19
zał.3-formularz ofertowy doc 47,0 2024.04.02 19
zał.4-projektowane postanowienia umowy doc 33,5 2024.04.02 19
zał.5-Uchwała budżetowa na 2024 r pdf 3415,2 2024.04.02 19
zał.6-Opinia RIO do projektu WPF pdf 962,1 2024.04.02 19
zał.7-Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu pdf 95,3 2024.04.02 19
zał.8-Opinia RIO o planowanej kwocie długu pdf 99,0 2024.04.02 19
zał.9-powołanie wójta pdf 249,3 2024.04.02 19

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 18,8 2024.04.09 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 19,7 2024.04.09 9
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 21,3 2024.04.09 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,7 2024.04.12 8
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2024.04.12 8
Wyjaśnienie treści SWZ 1-zał.1 pdf 309,3 2024.04.09 9
Wyjaśnienie treści SWZ 1-zał.2 pdf 6421,0 2024.04.09 9
Wyjaśnienie treści SWZ 1-zał.3 pdf 1562,6 2024.04.09 9

Pobierz wszystkie dokumenty