Szczegóły ogłoszenia

KA-2/025/2024

"Remont pomieszczenia 101 Działu Kształcenia w budynku W-1(10-20) Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119,5 2024.04.02 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,7 2024.04.15 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 66,7 2024.04.02 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 2114,8 2024.04.02 57
Formularz oferty docx 28,1 2024.04.02 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,3 2024.04.02 25
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.04.02 24
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,8 2024.04.02 25
Projekt umowy docx 109,2 2024.04.02 27
Wykaz osób doc 35,5 2024.04.02 27
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2024.04.02 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,1 2024.04.02 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,1 2024.04.16 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21,6 2024.04.15 16

Pobierz wszystkie dokumenty