Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2024

"Poprawa infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 152,6 2024.03.26 93

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,1 2024.04.08 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 92,7 2024.03.26 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 1 zip 67805,8 2024.03.26 87
Formularz oferty doc 123,0 2024.03.26 41
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 59,8 2024.03.26 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,1 2024.03.26 34
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29,3 2024.03.26 31
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,7 2024.03.26 33
Projekt umowy doc 270,0 2024.03.26 50
Wykaz robót budowlanych doc 47,5 2024.03.26 50
Wykaz osób doc 56,0 2024.03.26 40
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,8 2024.03.26 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 doc 19,1 2024.03.27 41
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 2 doc 19,4 2024.04.08 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Obowiązująca Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 1 zip 67658,8 2024.03.27 41
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,9 2024.04.08 21

Pobierz wszystkie dokumenty