Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-85/24

"Usługi programistyczne w zakresie programowania, modyfikacji i wdrażania aplikacji webowych oraz mobilnych dla CWI - DE-dzp.272-85/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 108,2 2024.03.07 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składanina ofert pdf 38,0 2024.03.14 35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składanina ofert II pdf 38,0 2024.03.15 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 75,1 2024.03.07 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz zrealizowanych usług docx 17,0 2024.03.07 41
Wzór formularza oferty docx 27,0 2024.03.07 43
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 23,7 2024.03.07 42
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 22,7 2024.03.07 41
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego docx 19,6 2024.03.07 42
wzór umowy - Usługi programistyczne (2) docx 51,8 2024.03.07 43
Wzór zlecenia docx 14,9 2024.03.07 41
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,3 2024.03.07 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach SWZ (procedura uproszczona) doc 42,0 2024.03.14 40
Wyjaśnienie treści SWZ II (procedura uproszczona) doc 37,5 2024.03.15 34

Pobierz wszystkie dokumenty