Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-24/24

""Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku""

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 79,1 2024.03.06 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II wizja lokalna pdf 177,1 2024.03.15 34
informacja z otwarcia ofert pdf 181,7 2024.03.22 30
SWZ pdf 586,4 2024.03.06 41
Zał. 3_wykaz robót budowlanych doc 48,0 2024.03.06 45
Zał. 4_wykaz osób doc 42,0 2024.03.06 44
Zał. 5a_oświadczenie Wykonawcy - art. 125 ust. 1 doc 132,5 2024.03.06 42
Zał. 5b_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - art. 125 ust. 5 doc 131,5 2024.03.06 46
Zał. 6_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 133,5 2024.03.06 45
Zał. nr 2 do Porozumienia ze Spółdzielnią - Protokół przekazania terenu doc 34,5 2024.03.06 41
Zał. nr 3 do Porozumienia ze Spółdzielnia - Protokół zdawczo odbiorczy docx 13,7 2024.03.06 43
Zał. Nr 8_Porozumienie ze Spółdzielnią pdf 703,8 2024.03.06 44
Zał.2_dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót 7z 3223,5 2024.03.06 42
Zał_1_formularz oferty docx 56,7 2024.03.06 41
Zał_7_PPU pdf 325,1 2024.03.06 45

Pobierz wszystkie dokumenty