Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2024

"Rozbudowa istniejącej drogi gminnej ul. Akacjowej w dwóch częściach od ul. Kolejowej do ul. Brzeskiej i od ul. Brzeskiej do ul. Słonecznej"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 142,2 2024.03.05 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 238,5 2024.03.05 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOR zip 6358,6 2024.03.05 58
Formularz oferty doc 67,0 2024.03.05 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,3 2024.03.05 47
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,7 2024.03.05 47
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,2 2024.03.05 49
PLANSZA ZBIORCZA zip 3990,2 2024.03.05 61
Projekt umowy doc 233,0 2024.03.05 58
PROJEKTY ARCHITEKT.-BUDOWLANE cz1 zip 44360,0 2024.03.05 59
PROJEKTY ARCHITEKT.-BUDOWLANE cz2 zip 26584,8 2024.03.05 65
PROJEKTY WYKONAWCZE cz.2 zip 57774,0 2024.03.05 59
Przedmiary robót zip 5063,7 2024.03.05 78
STWiORB zip 11033,3 2024.03.05 57
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2024.03.05 51
Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych doc 32,0 2024.03.05 48
Wykaz osób doc 41,0 2024.03.05 46
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,2 2024.03.05 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 doc 18,3 2024.03.21 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 20,9 2024.03.19 37
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 20,1 2024.03.13 41
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 doc 20,1 2024.03.19 46
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 doc 24,2 2024.03.19 37
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 doc 20,7 2024.03.19 45
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 doc 19,8 2024.03.19 37
Wyjaśnienie treści SWZ nr 7 doc 23,4 2024.03.20 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja na ogrodzenie akustyczne pdf 738,3 2024.03.19 37
Obowiązujący Formularz oferty doc 69,0 2024.03.21 36
Przedmiar branża drogowa pdf 324,2 2024.03.19 53
Załączniki do wyjaśnienia SWZ nr 2 zip 18593,7 2024.03.13 37

Pobierz wszystkie dokumenty