Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2024

"Modernizacja dróg w roku 2024 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,5 2024.03.05 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 60,9 2024.03.05 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja - Zadanie nr 2 7z 46295,3 2024.03.05 72
Formularz oferty doc 93,5 2024.03.05 63
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30,9 2024.03.05 53
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 20,9 2024.03.05 48
Projket umowy doc 185,0 2024.03.05 52
Przedmiar robót- Zadanie nr 1 docx 17,3 2024.03.05 63
Specyfikacja - Zadanie nr 1 docx 229,1 2024.03.05 50
STWORB -zadanie nr 2 docx 48,9 2024.03.05 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2024.03.20 44
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,5 2024.03.20 59
Ogłoszenie o wyniku postepowania pdf 86,2 2024.03.27 39

Pobierz wszystkie dokumenty