Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-66/24

"Dostawa mikroskopu cyfrowego dla WIMiC- DE-dzp.272-66/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 80,4 2024.02.21 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 67,2 2024.02.21 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny Wzór umowy 3a- dostawy (2) docx 47,8 2024.03.11 26
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2024.02.21 32
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,5 2024.02.21 32
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (proce (1) docx 31,9 2024.02.21 33
Wzór formularza oferty docx 28,4 2024.02.21 36
Wzór umowy - dostawy (2) docx 47,7 2024.02.21 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 8,6 2024.03.11 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 80,9 2024.02.21 36
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,5 2024.03.22 26
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2024.03.22 28

Pobierz wszystkie dokumenty