Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-59/24

"Dostawa stanowiska z robotem współpracującym na potrzeby Laboratorium Robotyki CDSI"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 1145,4 2024.02.20 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,1 2024.02.20 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2024.02.20 38
Espd-request DE-dzp.272-59-24 xml 138,1 2024.02.20 39
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 33,5 2024.03.21 30
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2024.02.20 37
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 -DE-dzp.27 doc 53,5 2024.02.20 39
Wzór formularza oferty doc 32,3 2024.02.20 39
Wzór umowy - dostawy doc 43,7 2024.02.20 40
Zmodyfikowany Formularz oferty - DE-dzp.272-59-24 docx 32,0 2024.03.14 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,7 2024.03.14 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2024.03.21 43

Pobierz wszystkie dokumenty