Szczegóły ogłoszenia

SZP-271-2/24

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 393,4 2024.02.19 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłosenie o zmianie ogłoszenia 2024-OJS050-00146472-pl pdf 395,0 2024.03.11 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 71,0 2024.02.19 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 29,9 2024.03.11 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,6 2024.03.22 28
Informacja z otwarcia ofert doc 28,9 2024.03.22 30
zał. nr 1 - Wzór oferty aktualny xls 390,5 2024.03.11 33

Pobierz wszystkie dokumenty