Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-15/24

"Sukcesywna dostawa implantów"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 144,7 2024.02.15 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część_ 1,5,6 Załącznik nr 8a do SWZ - PPU pdf 305,5 2024.02.15 36
Część_ 2,3,4 , 7,8,9,10_Załącznik nr 8b do SWZ - PPU pdf 391,4 2024.02.15 37
II wyjaśnienia treści SWZ pdf 182,6 2024.03.13 26
II zawiadomienie o zmianie SWZ pdf 179,4 2024.03.11 27
informacja z otwarcia ofert pdf 214,7 2024.03.21 24
SWZ implanty pdf 482,0 2024.02.15 38
Unieważnienie części nr 3 pdf 178,7 2024.03.21 24
wyjaśnienia treści i zmiana SWZ pdf 196,8 2024.03.07 27
wynik pdf 218,5 2024.04.15 6
Zał_1_do SWZ - formularz oferty doc 210,0 2024.02.15 37
Zał_2_do SWZ- formularz cenowym xlsx 65,0 2024.02.15 46
Zał_3_do SWZ- JEDZ xml 114,0 2024.02.15 37
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 45,8 2024.02.15 34
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,1 2024.02.15 34
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,0 2024.02.15 37
Zał_7_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,4 2024.02.15 37
Zmiana Część_ 2,3,4 , 7,8,9,10_Załącznik nr 8b do SWZ - PPU pdf 394,5 2024.03.07 27
ZMIANA Zał_1_do SWZ - formularz oferty doc 205,0 2024.03.11 27

Pobierz wszystkie dokumenty