Szczegóły ogłoszenia

ZP3/328/24

"sukcesywna dostawa 480 komputerów stacjonarnych i 300 monitorów dla jednostek UAM, z prawem opcji na okres 12 miesięcy"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
93258-2024 - ogłoszenie o zamówieniu- TED pdf 93,4 2024.02.14 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmienione ogłoszenie 12,03,2024 ---2024-OJS051-00148071-pl-ts pdf 119,5 2024.03.12 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 8354,4 2024.02.14 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 48,7 2024.02.14 29
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 19,1 2024.02.14 31
Załącznik 3 - espd-request xml 108,7 2024.02.14 33
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2024.02.14 30
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,5 2024.02.14 34
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,6 2024.02.14 31
Załącznik A - opz docx 70,3 2024.02.14 46
Załącznik nr 4 - PPU docx 54,2 2024.02.14 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianach SWZ pdf 1478,6 2024.03.12 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na pytanie do SWZ pdf 312,0 2024.03.05 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert docx 172,7 2024.04.04 11
Odwołanie_Poznań_Suntar pdf 300,9 2024.02.28 26
Załącznik A - OPZ ZMIENIONY docx 74,4 2024.03.12 23
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania pdf 374,6 2024.02.28 24

Pobierz wszystkie dokumenty