Szczegóły ogłoszenia

PIMMSWIA-2375/09/02/01/2024

"zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla bloku operacyjnego neurochirurgii wraz z dzierżawą aparatu"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania