Szczegóły ogłoszenia

22/2024

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 59,9 2024.02.08 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 86,6 2024.02.08 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,2 2024.02.08 42
Formularz cenowy xlsx 26,9 2024.02.08 91
Formularz oferty xlsx 57,8 2024.02.08 58
Oświadczenie docx 517,6 2024.02.08 40
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,1 2024.02.08 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,3 2024.02.08 41
Projekt umowy docx 547,2 2024.02.08 49
Wykaz osób docx 25,0 2024.02.08 42
Wykaz usług docx 24,5 2024.02.08 40
Zakres przeglądów - dla zad. 1-32 docx 35,5 2024.02.08 55
Zasady środowiskowe i jakości doc 32,0 2024.02.08 39
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2024.02.08 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,7 2024.02.16 30
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,2 2024.02.16 30

Pobierz wszystkie dokumenty