Szczegóły ogłoszenia

CRZP/21/2024/AZP

"Usługa zapewnienia zespołu pomiarowego do pracy na jednostkach IM UMG"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do negocjacji po zmianach pdf 395,1 2024.02.08 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 309,0 2024.02.08 16
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2024.02.08 16
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłankach wykluczenia doc 28,6 2024.02.08 16
4_Wykaz osób doc 38,0 2024.02.08 16
5_Wzór_umowy doc 73,0 2024.02.08 16

Pobierz wszystkie dokumenty