Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-10/24

"Sukcesywna dostawa mrożonych produktów gotowych oraz lodów"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 86,9 2024.02.08 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 195,2 2024.03.15 18
SWZ pdf 493,9 2024.02.08 28
Zał_1 do SWZ - formularz oferty doc 186,5 2024.02.08 27
Zał_2_do SWZ_formularz cenowy xlsx 17,6 2024.02.08 27
Zał_3 do SWZ - JEDZ xml 78,6 2024.02.08 28
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 45,8 2024.02.08 28
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,1 2024.02.08 28
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 43,8 2024.02.08 28
Zał_7_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,4 2024.02.08 28
Zał_8 do SWZ-PPU pdf 296,0 2024.02.08 28

Pobierz wszystkie dokumenty