Szczegóły ogłoszenia

8/2024

"Usługi serwisu pogwarancyjnego aparatów rtg, wstrzykiwacza kontrastu, aparatu usg Doppler "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 31,4 2024.02.07 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 68,8 2024.02.07 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,3 2024.02.07 39
Formularz cenowy - AKTUALNY xlsx 14,8 2024.02.07 46
Formularz oferty xlsx 56,3 2024.02.07 42
Oświadczenie docx 517,5 2024.02.07 41
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,5 2024.02.07 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,3 2024.02.07 41
Projekt umowy - zadania 1-2 - AKTUALNY docx 545,1 2024.02.07 41
Projekt umowy - zadania 3-5 - AKTUALNY docx 545,1 2024.02.07 42
Wykaz osób docx 25,0 2024.02.07 39
Wykaz usług doc 21,9 2024.02.07 37
Zakres czynności serwisowych - zadań 1-2 docx 24,3 2024.02.07 37
Zakres przeglądu rtg - zadań 3-5 docx 31,1 2024.02.07 40
Zasady środowiskowe i jakości doc 32,5 2024.02.07 36
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2024.02.07 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 29,6 2024.02.13 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,5 2024.02.16 29
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,2 2024.02.16 32

Pobierz wszystkie dokumenty