Szczegóły ogłoszenia

16/2024

"Dostawa lampy szczelinowej i autorefraktokeratometru"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 26,6 2024.02.07 36

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 24,0 2024.04.18 10

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 29,7 2024.02.20 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,3 2024.02.07 17

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 26,3 2024.02.20 26
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) - 2 doc 25,0 2024.03.04 18
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) -1 doc 26,9 2024.02.26 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 28,6 2024.02.29 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,7 2024.03.13 16
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,0 2024.03.13 17
Ogłoszenie o zmianie 1 docx 25,3 2024.02.26 26

Pobierz wszystkie dokumenty