Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-28/24

"Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 107,7 2024.01.29 565

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 107,9 2024.02.23 302

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 464,0 2024.01.29 663

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2024.01.29 142
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 234,5 2024.01.29 147
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.01.29 166
Oświadczenia sankcyjne doc 47,0 2024.01.29 148
Oświadczenia sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.01.29 139
Wzor umowy docx 105,4 2024.01.29 226
Wzór formularza oferty doc 59,5 2024.01.29 203
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2024.01.29 158
Zał. A do dokumentu gwarancyjnego doc 86,0 2024.01.29 167
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2024.01.29 155

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (2) doc 192,5 2024.02.28 264
Powiadomienie o zmianach SWZ (3) doc 190,0 2024.03.12 149
Powiadomienie o zmianach SWZ (4) doc 177,5 2024.03.14 252
Powiadomienie o zmianach SWZ (5) doc 169,5 2024.03.21 147
Powiadomienie o zmianach SWZ (6) doc 290,5 2024.03.28 127
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 164,5 2024.02.23 267
SPROSTOWANIE do odpowiedzi nr 10, 29, 54 w (51-33) i nr 4 w (53-48) doc 234,5 2024.03.28 112
Zmiana w Powiadomieniu o zmianach SWZ (6) w zakresie pkt 2 doc 176,0 2024.04.04 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Uzupełnienie odpowiedzi nr 3), 6), 8), 11), 12) w wyjaśnieniach treści SWZ (17-11) doc 240,5 2024.04.04 102
Uzupełnienie odpowiedzi nr 5) i nr 9) w wyjaśnieniach treści SWZ (8-2) doc 230,5 2024.04.04 89
Uzupełnienie odpowiedzi nr 6) w wyjaśnieniach treści SWZ (66-55) doc 233,0 2024.04.04 84
Uzupełnienie odpowiedzi nr 69), 70), 79) w wyjaśnieniach treści SWZ (58-34) doc 235,5 2024.04.04 85
Uzupełnienie odpowiedzi nr 8) i 39) w wyjaśnieniach treści SWZ (36-21) doc 234,0 2024.04.04 86
Wyjaśnienia treści SWZ (35-30) doc 230,5 2024.03.14 190
Wyjaśnienia treści SWZ (36-21) doc 2243,0 2024.03.15 185
Wyjaśnienia treści SWZ (41-27) doc 230,0 2024.03.20 137
Wyjaśnienia treści SWZ (42-39) doc 230,0 2024.03.20 141
Wyjaśnienia treści SWZ (43-37) doc 238,0 2024.03.20 132
Wyjaśnienia treści SWZ (44-46) doc 232,5 2024.03.21 129
Wyjaśnienia treści SWZ (5-1) doc 228,5 2024.02.27 267
Wyjaśnienia treści SWZ (6-3) doc 232,5 2024.03.01 200
Wyjaśnienie treści SWZ (10-9) doc 166,5 2024.02.28 220
Wyjaśnienie treści SWZ (11-26) doc 177,5 2024.02.28 211
Wyjaśnienie treści SWZ (12-41) doc 212,0 2024.02.29 185
Wyjaśnienie treści SWZ (13-49) doc 162,0 2024.02.29 203
Wyjaśnienie treści SWZ (14-5) doc 166,5 2024.03.01 192
Wyjaśnienie treści SWZ (15-14) doc 163,5 2024.03.01 209
Wyjaśnienie treści SWZ (16-8) doc 163,0 2024.03.01 219
Wyjaśnienie treści SWZ (17-11) doc 186,5 2024.03.05 193
Wyjaśnienie treści SWZ (18-60) doc 171,0 2024.03.06 181
Wyjaśnienie treści SWZ (19) doc 162,5 2024.03.07 195
Wyjaśnienie treści SWZ (20-13) doc 165,5 2024.03.11 193
Wyjaśnienie treści SWZ (21-4) doc 165,5 2024.03.07 227
Wyjaśnienie treści SWZ (22-16) doc 160,5 2024.03.07 180
Wyjaśnienie treści SWZ (23-15) doc 168,5 2024.03.07 169
Wyjaśnienie treści SWZ (24-20) doc 172,0 2024.03.07 171
Wyjaśnienie treści SWZ (28-40) doc 172,5 2024.03.12 154
Wyjaśnienie treści SWZ (29-42) doc 173,5 2024.03.12 158
Wyjaśnienie treści SWZ (30-44) doc 163,0 2024.03.12 157
Wyjaśnienie treści SWZ (31-53) doc 206,5 2024.03.12 165
Wyjaśnienie treści SWZ (32-17) doc 162,5 2024.03.13 159
Wyjaśnienie treści SWZ (33-22) doc 197,5 2024.03.13 166
Wyjaśnienie treści SWZ (34-47) doc 162,0 2024.03.13 157
Wyjaśnienie treści SWZ (47-24) doc 299,5 2024.03.25 108
Wyjaśnienie treści SWZ (48-19) doc 167,0 2024.03.25 109
Wyjaśnienie treści SWZ (49-43) doc 226,0 2024.03.25 95
Wyjaśnienie treści SWZ (51-33) doc 1081,5 2024.03.27 105
Wyjaśnienie treści SWZ (52-36) doc 245,0 2024.03.28 71
Wyjaśnienie treści SWZ (53-48) doc 285,5 2024.03.27 104
Wyjaśnienie treści SWZ (54-51) doc 170,0 2024.03.27 99
Wyjaśnienie treści SWZ (55-52) doc 176,5 2024.03.28 96
Wyjaśnienie treści SWZ (56-54) doc 173,0 2024.03.28 94
Wyjaśnienie treści SWZ (57-57) doc 391,5 2024.03.27 114
Wyjaśnienie treści SWZ (58-34) doc 1115,5 2024.03.28 91
Wyjaśnienie treści SWZ (59-29) doc 195,0 2024.03.28 81
Wyjaśnienie treści SWZ (64-31) doc 203,5 2024.03.28 78
Wyjaśnienie treści SWZ (65-45) doc 176,5 2024.03.28 83
Wyjaśnienie treści SWZ (66-55) doc 174,5 2024.03.28 76
Wyjaśnienie treści SWZ (8-2) doc 168,0 2024.02.28 213
Wyjaśnienie treści SWZ (9) doc 161,5 2024.02.28 209
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 164,0 2024.02.23 263
Wyjaśnienie treści SWZ (2-12) doc 146,6 2024.02.23 263
Wyjaśnienie treści SWZ (25-58) Zmiany doc 176,5 2024.03.08 181
Wyjaśnienie treści SWZ (26-6) doc 172,5 2024.03.11 188
Wyjaśnienie treści SWZ (27-7) docx 7383,3 2024.03.11 177
Wyjaśnienie treści SWZ (3-18) doc 141,8 2024.02.23 265
Wyjaśnienie treści SWZ (37-6) uzupełnienie odpowiedzi 2 i 9 do (26-6) doc 296,5 2024.03.15 160
Wyjaśnienie treści SWZ (38-7) uzupełnienie odpowiedzi 8, korekta odpowiedzi doc 781,5 2024.03.19 138
Wyjaśnienie treści SWZ (39-25) doc 239,5 2024.03.19 140
Wyjaśnienie treści SWZ (4-23) doc 144,5 2024.02.23 256
Wyjaśnienie treści SWZ (40-35) doc 165,5 2024.03.20 140
Wyjaśnienie treści SWZ (45-21) uzupełnienie odpowiedzi 38 do (36-21) doc 161,0 2024.03.22 103
Wyjaśnienie treści SWZ (46-32) doc 326,0 2024.03.22 114
Wyjaśnienie treści SWZ (50-22) uzupełnienie odpowiedzi 6 do (33-22) doc 161,5 2024.03.27 101
Wyjaśnienie treści SWZ (60-59) doc 180,0 2024.03.28 82
Wyjaśnienie treści SWZ (61-28) doc 219,0 2024.03.28 76
Wyjaśnienie treści SWZ (62-38) doc 268,0 2024.03.28 91
Wyjaśnienie treści SWZ (63-56) doc 184,0 2024.03.28 74
Wyjaśnienie treści SWZ (67-33) uzupełnienie odpowiedzi 51, do wyjaśnień (51 doc 161,5 2024.03.28 83
Wyjaśnienie treści SWZ (68-50) doc 249,0 2024.04.04 97
Wyjaśnienie treści SWZ (7-10) doc 165,5 2024.02.28 241
Zmiana odpowiedzi nr 2) w wyjaśnieniach treści SWZ (35-30) doc 228,5 2024.03.15 169

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dodatkowa wizja lokalna doc 161,5 2024.03.21 115
espd-request (12) xml 138,1 2024.01.29 290
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2024.04.12 227
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2024.04.12 320
odwołanie do Prezesa KIO.T pdf 1263,9 2024.02.09 369
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 107,9 2024.02.28 162
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 108,0 2024.03.06 167
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 pdf 108,0 2024.03.11 132
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 pdf 108,0 2024.03.21 124
PORR S.A. - 2024 AGH odwołanie 2024.02.08-sig-sig pdf 593,0 2024.02.08 305
PORR S.A. - odpis_aktualny_26184_1707391157882 pdf 81,9 2024.02.08 169
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 3 doc 34,0 2024.03.21 159
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 21,6 2024.02.23 233
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) doc 21,3 2024.03.11 172
Rys 1 Loklaizacja złącza elektrycznego i kontenerów jpg 451,2 2024.03.15 127
Rys 2 Fragment PZT złącze elektryczne_kontenery_stacja trafo-1 pdf 1763,1 2024.03.15 122
Sprostowanie do powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 33,0 2024.02.26 210
Ujednolicony Wzor umowy doc 344,0 2024.03.28 60
wzór oświadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.02.23 137
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania doc 225,0 2024.02.08 237
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania (2) doc 225,0 2024.02.09 242
Zmiana odpowiedzi nr 6) w wyjaśnieniach treści SWZ (47-24) doc 230,5 2024.03.28 82

Pobierz wszystkie dokumenty