Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.6.2024

""Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I" zadanie współfinansowane w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania