Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2024

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. 010 km 1+491,24 do odc. 010 km 2+686 na terenie gminy Drwinia" w ramach inwestycji pn.: "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia""

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138,9 2024.01.25 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 105,9 2024.01.25 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa cz. 2 zip 22880,2 2024.01.25 77
Formularz oferty doc 115,0 2024.01.25 28
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 25,3 2024.01.25 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2024.01.25 37
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29,1 2024.01.25 32
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,7 2024.01.25 34
Projekt umowy doc 274,5 2024.01.25 33
STWIORB zip 3585,6 2024.01.25 40
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2024.01.25 27
Wykaz osób doc 42,5 2024.01.25 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,8 2024.01.25 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2024.02.09 52
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2024.02.09 82

Pobierz wszystkie dokumenty