Szczegóły ogłoszenia

FER.271.2.2024

"Budowa bulwarów spacerowych w miejscowości Szerzyny "

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 67,6 2024.01.23 30

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 1 pdf 32,6 2024.02.08 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - budowa bulwaru doc 483,4 2024.01.23 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,5 2024.01.23 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,8 2024.01.23 29
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,4 2024.01.23 29
załącznik nr 10 PROJEKT WYKONAWCZY zip 5347,9 2024.01.23 30
załącznik nr 11 Specyfikacje zip 2761,1 2024.01.23 30
załącznik nr 12 warunki, uzgodnienia zip 2151,2 2024.01.23 29
załącznik nr 13 Przedmiar robót pdf 6250,4 2024.01.23 33
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych docx 19,7 2024.01.23 29
załącznik nr 6 formularz ofertowy doc 474,0 2024.01.23 29
załącznik nr 7 projekt umowy docx 461,6 2024.01.23 31
załącznik nr 8 PROJEKT BUDOWLANY zip 5577,8 2024.01.23 29
załącznik nr 9 PROJEKT TECHNICZNY zip 5362,7 2024.01.23 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,9 2024.01.23 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 19,8 2024.01.26 26
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 1223,8 2024.02.01 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,8 2024.02.08 22
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2024.02.08 22

Pobierz wszystkie dokumenty