Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.38.2023

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Niepołomice w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg gminnych "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 167,7 2023.12.04 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 198,5 2023.12.04 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 131,0 2023.12.04 46
Opis przedmiotu zamówienia doc 52,0 2023.12.04 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,6 2023.12.04 36
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,6 2023.12.04 36
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,2 2023.12.04 35
Projekt umowy doc 139,0 2023.12.04 38
Wykaz osób doc 87,5 2023.12.04 37
Wykaz usług doc 54,5 2023.12.04 36
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,4 2023.12.04 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,8 2023.12.14 38
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 64,0 2023.12.14 67

Pobierz wszystkie dokumenty