Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.40.2023

"Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego im. św. Kingi w Podłężu"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125,6 2023.12.01 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi doc 62,0 2023.12.01 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 70,0 2023.12.01 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,1 2023.12.01 31
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,6 2023.12.01 30
Projekt umowy doc 117,5 2023.12.01 32
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia xlsx 18,9 2023.12.01 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2023.12.11 27
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2023.12.11 27
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 76,0 2024.01.03 20

Pobierz wszystkie dokumenty