Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-596/23

"Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-596/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,7 2023.12.01 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 251,0 2023.12.01 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2023.12.01 52
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.12.01 53
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.12.01 52
Wzor umowy na roboty budowlane doc 252,5 2023.12.01 57
Wzór formularza oferty doc 52,5 2023.12.01 56
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.12.01 51
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2023.12.01 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.12.19 51
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2023.12.19 62

Pobierz wszystkie dokumenty