Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-694/23

"Wykonanie ogrodzenia części terenu AGH w Miękini. KC-zp.272-694/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,0 2023.11.21 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 246,5 2023.11.21 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.11.21 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,5 2023.11.21 47
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2023.11.21 48
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2023.11.21 45
Wzór formularza oferty doc 54,5 2023.11.21 50
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2023.11.21 49
Wzór umowy doc 264,0 2023.11.21 52
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.11.21 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2023.12.07 47
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2023.12.07 54

Pobierz wszystkie dokumenty