Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-625/23

"usługi świadczenia kompleksowych prac ogrodniczo-porządkowych na rzecz AGH - KC-zp.272-625/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 482,9 2023.11.20 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 84,7 2023.11.20 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2023.11.20 15
Wykaz narzędzi doc 43,5 2023.11.20 18
Wzór formularza oferty - usługi docx 24,9 2023.11.20 14
Wzór umowy - usługi doc 146,0 2023.11.20 26
zał. nr 1 a- Kalkulacja cenowa docx 17,7 2023.11.20 20
zał. nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 53,2 2023.11.20 24
zał. nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług docx 17,7 2023.11.20 21
zał. nr 8 - Oświadczenie wykonawcy - art. 5K i 7 ust. 1 doc 47,0 2023.11.20 16
zał. nr 8a - Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby- art. 5K i 7 ust. doc 42,0 2023.11.20 13
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,3 2023.11.20 13

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 20,6 2023.11.29 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2023.11.20 13
NOWY Wzór umowy doc 147,5 2023.11.29 3

Pobierz wszystkie dokumenty