Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-621/23

"System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-621/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 449,9 2023.11.20 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 240,0 2023.11.20 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2023.11.20 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 234,5 2023.11.20 16
Oświadczenia sankcyjne doc 46,5 2023.11.20 16
Oświadczenia sankcyjne podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.11.20 16
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 36,5 2023.11.20 16
Wzór formularza oferty doc 55,0 2023.11.20 16
Wzór umowy doc 158,0 2023.11.20 22
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2023.11.20 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - zmiana SWZ doc 23,4 2023.12.05 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2023.11.20 15

Pobierz wszystkie dokumenty