Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-681/23

"Dostawa 2 szt. tabletów dla WFiIS - KC-zp.272-681/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 681 pdf 444,8 2023.11.20 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 73,9 2023.11.20 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,0 2023.11.20 13
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2023.11.20 14
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 30,6 2023.11.20 14
Wzór formularza oferty doc 26,1 2023.11.20 13
Wzór umowy - dostawy docx 43,0 2023.11.20 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (19) xml 135,6 2023.11.20 14

Pobierz wszystkie dokumenty