Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-676/23

"dostawa , instalacja i uruchomienie lifilizatora laboratoryjnego dla WEiP - KC-zp.272-676/23 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu (2) pdf 463,6 2023.11.17 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna.dot docx 65,1 2023.11.17 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 25,9 2023.11.17 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2023.11.17 21
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2023.11.17 22
Wzór formularza oferty.dot docx 27,9 2023.11.17 24
Wzór umowy - dostawy.dot docx 48,0 2023.11.17 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 9,3 2023.12.05 3
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) 2 doc 8,4 2023.12.06 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 136,0 2023.11.17 21

Pobierz wszystkie dokumenty