Szczegóły ogłoszenia

PN/242/18/L/23

"Dostawa produktów leczniczych, w tym z programów lekowych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-OJS221-695670-pl pdf 1408,1 2023.11.16 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 751,5 2023.11.16 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ pdf 350,0 2023.12.07 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 320,2 2023.12.18 101
Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 2024-OJS027-00081298-pl pdf 90,6 2024.02.07 59
Zmodyfikowany Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SWZ docx 47,5 2023.12.07 100

Pobierz wszystkie dokumenty