Szczegóły ogłoszenia

PN/242/18/L/23

"Dostawa produktów leczniczych, w tym z programów lekowych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-OJS221-695670-pl pdf 1408,1 2023.11.16 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 751,5 2023.11.16 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ pdf 350,0 2023.12.07 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmodyfikowany Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SWZ docx 47,5 2023.12.07 1

Pobierz wszystkie dokumenty