Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-670/23

"dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - KC-zp.272-670/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 437,3 2023.11.16 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,9 2023.11.16 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2023.11.16 99
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,4 2023.11.16 104
Wzór formularza oferty doc 29,1 2023.11.16 103
Wzór umowy - dostawy doc 48,3 2023.11.16 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request pdf 81,8 2023.11.16 103
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2023.12.18 75
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2023.12.18 82

Pobierz wszystkie dokumenty