Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-670/23

"dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - KC-zp.272-670/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 437,3 2023.11.16 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,9 2023.11.16 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2023.11.16 24
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,4 2023.11.16 25
Wzór formularza oferty doc 29,1 2023.11.16 24
Wzór umowy - dostawy doc 48,3 2023.11.16 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request pdf 81,8 2023.11.16 22

Pobierz wszystkie dokumenty