Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-649/23

"dostawa spektrofotometru UV - VIS - zestaw do badania właściwości układów dyspersyjnych dla WIMiC - KC-zp.272-649/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 649 pdf 438,7 2023.11.15 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 64,2 2023.11.15 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 649 doc 40,5 2023.11.15 24
Jednolity europejski dokument zamówienia649 docx 68,8 2023.11.15 22
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2023.11.15 23
Wzór oferty na dostawy docx 29,9 2023.11.15 23
Wzór umowy - dostawy 649 docx 47,0 2023.11.15 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2023.11.15 23

Pobierz wszystkie dokumenty