Szczegóły ogłoszenia

KC.zp.272-648/23

"Dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego dla WIMiC KC.zp.272-648/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 439,9 2023.11.14 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 61,8 2023.11.14 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 648 doc 40,5 2023.11.14 25
Jednolity europejski dokument zamówienia648 docx 68,5 2023.11.14 25
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,8 2023.11.14 25
Wzór formularza oferty docx 30,0 2023.11.14 26
Wzór umowy - dostawy 648 docx 42,2 2023.11.14 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 36,0 2023.12.01 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2023.11.14 24

Pobierz wszystkie dokumenty