Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-626/23

"druk offsetowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - KC-zp.272-626/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 464,0 2023.11.14 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 90,1 2023.11.14 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2023.11.14 27
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) doc 41,0 2023.11.14 27
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 48,0 2023.11.14 24
Wykaz zrealizowanych usług docx 18,8 2023.11.14 25
Wzór formularza oferty - usługi docx 28,7 2023.11.14 25
Wzór umowy - usługi docx 39,6 2023.11.14 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,3 2023.11.14 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2023.11.14 24

Pobierz wszystkie dokumenty