Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-578/23

"Dostawa systemu serwerów kasetowych wraz z wyposażeniem oraz programowalnego przełącznika sieciowego na potrzeby Instytutu Informatyki WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 237,8 2023.11.14 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 80,1 2023.11.14 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2023.11.14 23
Espd-request KC-zp.272-578-23 xml 138,3 2023.11.14 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,7 2023.11.14 25
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 49,5 2023.11.14 23
Wzór formularza oferty doc 35,5 2023.11.14 31
Wzór umowy - dostawy doc 42,7 2023.11.14 29

Pobierz wszystkie dokumenty