Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/129/2023

"Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 496,9 2023.11.14 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 79,1 2023.11.14 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) docx 35,7 2023.12.08 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 22.12.2023 docx 7620,8 2023.12.22 85

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 26,7 2023.11.24 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01001 Rev1 pdf 2774,3 2023.11.22 85
01002 pdf 644,2 2023.11.22 81
01003 pdf 2890,4 2023.11.22 79
01004 pdf 1087,0 2023.11.22 74
01005 pdf 782,6 2023.11.22 75
01006 pdf 4141,7 2023.11.22 74
01007 pdf 1371,9 2023.11.22 71
01008 rev1 pdf 620,0 2023.11.22 74
01009 rev1 pdf 3584,6 2023.11.22 73
01010 rev1 pdf 935,5 2023.11.22 73
01011 pdf 309,7 2023.11.22 76
01012 rev1 pdf 583,6 2023.11.22 72
01013 pdf 753,8 2023.11.22 82
01013 rev1 pdf 233,9 2023.11.22 73
01014 pdf 189,8 2023.11.22 73
01015 pdf 167,9 2023.11.22 68
01016 pdf 123,8 2023.11.22 70
01017 pdf 124,0 2023.11.22 66
01018 pdf 127,4 2023.11.22 70
01019 pdf 96,3 2023.11.22 71
01020 pdf 99,0 2023.11.22 74
01021 pdf 90,5 2023.11.22 69
01022 pdf 97,0 2023.11.22 74
01023 pdf 102,9 2023.11.22 69
01024 pdf 240,7 2023.11.22 71
01025 pdf 214,6 2023.11.22 78
01026 pdf 258,7 2023.11.22 70
01027 pdf 377,2 2023.11.22 76
01028 pdf 370,6 2023.11.22 72
01029 pdf 385,9 2023.11.22 74
01030 pdf 378,6 2023.11.22 71
01031 pdf 374,6 2023.11.22 69
01032 pdf 374,1 2023.11.22 69
01033 pdf 349,9 2023.11.22 72
01034 pdf 345,6 2023.11.22 69
01035 pdf 345,0 2023.11.22 69
01036 pdf 380,9 2023.11.22 66
01037 pdf 345,3 2023.11.22 65
01038 pdf 344,7 2023.11.22 68
01039 pdf 342,6 2023.11.22 73
01040 pdf 345,4 2023.11.22 69
01041 pdf 348,7 2023.11.22 72
01042 pdf 344,8 2023.11.22 71
01043 pdf 348,9 2023.11.22 71
01044 pdf 381,7 2023.11.22 73
01045 pdf 120,9 2023.11.22 72
01046 pdf 281,0 2023.11.22 64
01047 pdf 126,2 2023.11.22 58
01048 pdf 161,4 2023.11.22 59
01049 pdf 126,2 2023.11.22 57
01050 pdf 158,8 2023.11.22 52
01051 pdf 132,4 2023.11.22 56
01052 pdf 172,7 2023.11.22 55
01053 pdf 205,7 2023.11.22 52
01054 pdf 149,3 2023.11.22 52
01055 pdf 238,4 2023.11.22 53
01056 pdf 146,8 2023.11.22 50
01057 pdf 185,6 2023.11.22 46
01058 pdf 200,7 2023.11.22 56
01059 pdf 165,5 2023.11.22 53
01060 pdf 179,4 2023.11.22 56
01061 pdf 154,1 2023.11.22 54
01062 pdf 153,1 2023.11.22 54
01063 pdf 163,3 2023.11.22 58
01064 pdf 163,3 2023.11.22 60
01065 pdf 161,4 2023.11.22 58
01066 pdf 154,2 2023.11.22 56
01067 pdf 152,5 2023.11.22 56
01068 pdf 196,6 2023.11.22 61
01069 pdf 182,5 2023.11.22 59
01070 pdf 466,1 2023.11.22 55
01071 pdf 685,2 2023.11.22 54
01072 pdf 2336,6 2023.11.22 51
01073 pdf 952,0 2023.11.22 52
01074 pdf 409,5 2023.11.22 50
01075 pdf 3011,1 2023.11.22 56
01076 pdf 2531,9 2023.11.22 51
01077 pdf 191,9 2023.11.22 49
01078 pdf 125,1 2023.11.22 52
01079 pdf 84,8 2023.11.22 55
01080 pdf 84,7 2023.11.22 58
01081 Rev1 pdf 841,1 2023.11.22 57
01082 Rev1 pdf 510,9 2023.11.22 55
01083 rev1 pdf 414,3 2023.11.22 60
11100520721_063_UWB_0356_(Certyfikat)_HDGs pdf 120,9 2023.11.22 57
Bilans mocy RG budynek F pdf 301,1 2023.11.22 58
bilans mocy Rozdzielnice budynek F pdf 583,5 2023.11.22 58
Bilans mocy ups pdf 490,3 2023.11.22 63
Certyfikat_S_W_U_PWP1 pdf 379,1 2023.11.22 58
Dobór kabli pdf 274,1 2023.11.22 58
Dobór przewodów pdf 260,9 2023.11.22 58
Dopuszczenie jednostkowe PWP pdf 415,6 2023.11.22 60
Etapowanie prac - przelaczenie zasilania bud istniejacych pdf 156,2 2023.11.22 58
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (p docx 23,2 2023.12.21 52
II Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania docx 26,5 2023.11.27 56
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru docx 26,7 2024.03.05 30
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru 22.05.2024 docx 27,1 2024.05.22 0
Informacja z otwarcia ofert doc 25,0 2024.01.03 77
kable SN obliczenia pdf 342,5 2023.11.22 56
modyfikacja zał. nr 7 - wzór umowy docx 122,6 2023.12.06 62
odgr ryzyko pdf 267,6 2023.11.22 54
odgr ryzyko 2 pdf 200,9 2023.11.22 57
odgrom obliczenia pdf 47,5 2023.11.22 57
odwołanie Budimex SA Warszawa pdf 26616,5 2023.11.24 63
odwołanie Mostostal Warszawa SA pdf 2814,0 2023.11.24 64
odwołanie Skanska pdf 514,8 2023.11.27 59
Ogloszenie zmiana pdf 549,5 2023.12.08 59
Ogloszenie zmiana II pdf 534,5 2023.12.15 49
Ogłoszenie zmiana III pdf 557,9 2023.12.21 59
opis branzy elektrycznej pdf 5224,1 2023.11.22 76
osw obl 2023-09-30 P-1 v2 pdf 13935,9 2023.11.22 53
osw obl 2023-09-30 P0 część 1 v2 pdf 20178,6 2023.11.22 55
osw obl 2023-09-30 P0 część 2 v2 pdf 18121,1 2023.11.22 57
osw obl 2023-09-30 P1 v2 pdf 16019,2 2023.11.22 53
osw obl 2023-09-30 PZT obl v2 pdf 520,4 2023.11.22 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) doc 20,7 2023.12.15 64
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po KIO docx 25,9 2024.03.08 32
Projekt PWP pdf 404,3 2023.11.22 69
PWP01 pdf 486,4 2023.11.22 60
PWP02 pdf 803,6 2023.11.22 56
PWP03 pdf 93,1 2023.11.22 58
Spis rysunków pdf 414,0 2023.11.22 63
Sprostowanie odpowiedzi z 22.12.2023 docx 54,3 2023.12.27 74
zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 27,1 2023.11.14 72
zał. nr 2 - ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,5 2023.11.14 81
zał. nr 3 - zobowiązanie innych podmiotów docx 29,8 2023.11.14 74
zał. nr 4 - wykaz robót doc 43,0 2023.11.14 74
zał. nr 5 - wykaz osób docx 18,8 2023.11.14 76
zał. nr 6 - JEDZ docx 68,4 2023.11.14 73
zał. nr 7 - wzór umowy docx 120,6 2023.11.14 79
zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia docx 18,0 2023.11.14 88
zasilacz certyfikat-stalosci-cnbop-itb-en54c-5a7-cnbop-en54c pdf 5489,7 2023.11.22 58
z_mo3xxxxxxx_a_pl pdf 85,8 2023.11.22 53
z_ppzrazf100_a_pl przełaćznik faz pdf 924,4 2023.11.22 54

Pobierz wszystkie dokumenty