Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-644/23

"Dostawa zestawów komputerowych - KC-zp.272-644/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 644 pdf 439,4 2023.11.13 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 82,9 2023.11.13 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,0 2023.11.13 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2023.11.13 25
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,3 2023.11.13 25
Wzór formularza oferty doc 27,5 2023.11.13 27
Wzór umowy - dostawy docx 44,0 2023.11.13 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 25,4 2023.11.21 15
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 22,9 2023.12.04 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (18) xml 135,6 2023.11.13 26

Pobierz wszystkie dokumenty