Szczegóły ogłoszenia

123/2023

"Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń dla Zakładu Analityki Lekarskiej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 37,6 2023.11.13 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 80,8 2023.11.17 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 79,8 2023.11.13 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,1 2023.11.13 23
Formularz oferty xlsx 212,3 2023.11.13 30
Formularz_cenowy - zadanie 4 xlsx 14,1 2023.11.13 30
Formularz_cenowy - zadanie 5 xlsx 13,6 2023.11.13 29
Formularz_cenowy zadanie 3 xlsx 29,0 2023.11.13 30
Formularz_cenowy zadanie 6 xlsx 13,5 2023.11.13 27
Formularz_cenowy zadanie 7 xlsx 13,9 2023.11.13 27
Formularz_cenowy zadanie 8 xlsx 13,4 2023.11.13 28
Formularz_cenowy zadanie 9 xlsx 13,3 2023.11.13 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,3 2023.11.13 23
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,1 2023.11.13 22
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,7 2023.11.13 22
projekt umowy dzierżawy doc 1124,5 2023.11.13 27
projekt umowy dzierżawy - zad. 8,9 doc 1124,0 2023.11.13 27
Projekt umowy na dostawę docx 542,8 2023.11.13 28
projekt umowy użyczenia zad. 2,3,4,5,6 doc 65,5 2023.11.13 27
Projekt umowy zad. 8,9 docx 543,3 2023.11.13 22
Specyfikacja 9 - Analizator do elektroforezy białek (proteinogramów) docx 34,9 2023.11.13 24
Wykaz dostaw doc 35,0 2023.11.13 25
Zadanie 1 Formularz cenowy dla aparatu do posiewu krwi oraz aparatu do barwi xlsx 14,7 2023.11.13 25
Zadanie 1 Specyfikacja - Aparat do posiewu krwi oraz aparat do barwienia pre docx 36,7 2023.11.13 27
Zadanie 2 Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowra xls 48,5 2023.11.13 35
Zadanie 2 Specyfikacja - Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwośc docx 35,2 2023.11.13 32
Zadanie 4- Specyfikacja - Analizator hematologiczny docx 47,9 2023.11.13 25
Zadanie 5 - Specyfikacja - Analizator koagulologiczny docx 36,6 2023.11.13 25
Zadanie 7 - Specyfikacja - Analizator parametrów krytycznych docx 36,1 2023.11.13 22
Zadanie 8 - Specyfikacja - Analizator do OB docx 32,3 2023.11.13 24
Załącznik nr 1 do umowy użyczenia — przekazanie docx 18,1 2023.11.13 22
Załącznik nr 2 do umowy użyczenia — odbiór docx 18,0 2023.11.13 22
Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy — przekazanie docx 18,0 2023.11.13 22
Załącznik nr 4 do umowy dzierżawy — odbiór docx 17,9 2023.11.13 22
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,0 2023.11.13 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,3 2023.11.17 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 38,2 2023.11.22 16

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty